image

Bulharsko - podmínky cesty a covid opatření v lyžařských střediscích

Cesta je možná za určitých podmínek

Očkování, Prodělaná nemoc, Test, Formuláře/aplikace, Tranzit
Očkování, Prodělaná nemoc, Test, Formulář
Roušky, Hotelová opatření
Sjezdovky a přepravní zařízení, Bary a restaurace, Obchody, Wellness, Turistické atrakce, Sportoviště
Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ?na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.?

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování do Bulharska je v období pandemie koronaviru povoleno za určitých podmínek.

Typ opatření Bulharsko
Je možné cestovat? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Očkování

Osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR) musí při vstupu do Bulharska předkládat platný digitální EU covid certifikát o

 • ukončeném očkování (po uplynutí 14 dní od poslední dávky) nebo
 • prodělaném onemocnění covid-19 (od 11. do 180. dne od posledního testu) 

a k tomu musí každý mít i provedený test na covid-19 – PCR test do 72 hodin před vstupem do země.

Děti do 12 let přijíždějící z červené zóny (tj. aktuálně ČR) nemusí předkládat výše uvedené dokumenty.

Prodělaná nemoc

Osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR) při vstupu do Bulharska předkládat platný digitální EU covid certifikát o

 • prodělaném onemocnění covid-19, nebo
 • ukončeném očkování

a k tomu musí každý mít i provedený test na covid-19 – PCR test do 72 hodin před vstupem do země.

Děti do 12 let přijíždějící z červené zóny (tj. aktuálně ČR) nemusí předkládat výše uvedené dokumenty.

Test

Od 7. 1. 2022 samotný test na příjezd do Bulharska občanům ČR nestačí.

Osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR) při vstupu do Bulharska musí předkládat platný digitální covid pas prokazující:

 • ukončené očkování (v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od završení vakcinace, v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace očkovací látky), nebo
 • prodělané onemocnění covid-19, kdy od prvního pozitivního testu neuběhlo více než 180 dní.

a k tomu musí každý mít i provedený test na covid-19 – PCR test do 72 hodin před vstupem do země.

Výjimku mají děti do 12 let.

Osoby nad 12 let přijíždějící do Bulharska z České republiky, které nepředloží ani jeden z dokumentů viz výše, nebudou vpuštěny do Bulharska.

Upozorňujeme, že se uvedené podmínky mohou měnit. Vždy si prosím před vaším odletem ověřte aktuální informace na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Formuláře/aplikace

Cestující musí při příjezdu do země vyplnit příjezdový formulář.

Tranzit

SLOVENSKO: TRANZITOVAT LZE POUZE PO URČENÝCH TRASÁCH; tranzit nesmí překročit dobu 8 hodin, zastavovat lze pouze za účelem čerpání pohonných hmot.

RAKOUSKO: osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC). 

MAĎARSKO: tranzit zůstává zachován bez omezení.

RUMUNSKO: i tranzitující musí vyplnit on-line příjezdový formulář (do 24 h není test na covid-19 potřeba).

SRBSKO: do 12h je tranzit možný bez testů i dalších požadavků.

Typ opatření Bulharsko
Očkování Ano
Prodělaná nemoc Ano
Test Ano
Formuláře/aplikace Ano
Jiné podmínky Ne
Výjimky vlastní doprava Ne
Tranzit Ano

Podmínky návratu

Očkování

Očkované osoby mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

Prodělaná nemoc

Výjimku z testů mají i osoby s prodělaným onemocněním covid-19, tj. osoby, u kterých uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, které se prokáží certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19 – zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář. 

Test

Před vstupem na území ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Pokud se jedná o občany České republiky a jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, o občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo o cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou mohou před vstupem na území České republiky hromadnou veřejnou dopravou disponovat i negativním výsledkem antigenního testu (max. 48 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.

Občané ČR, občané EU s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR vydaným ČR cestující individuální dopravou nemusí podstoupit test před cestou.

Po vstupu na území ČR platí pro všechny povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest.

Děti do 12 let jsou úplně vyňaty z testovací povinnosti. Test nemusí podstoupit ani očkovaní mezi 12 a 18 lety. 

Platí VÝJIMKY pro očkované osoby a osoby s prodělaným onemocněním covid-19. 

Formulář

Před návratem do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář. Výjimku mají děti do 12 let.

Typ opatření Bulharsko
Očkování Ano s výjimkou
Prodělaná nemoc Ano s výjimkou
Test Ano s výjimkou
Formulář Ano
Samoizolace Ne
Výjimky vlastní doprava Ne

Covid opatření

Roušky

Povinnost nosit ochrannou masku ve všech vnitřních prostorech (i skibusu). 

Hotelová opatření

Ubytovací zařízení jsou otevřena bez omezení maximální lůžkové kapacity, při povinnosti nosit ochrannou masku ve všech vnitřních prostorech a dodržování rozestupu alespoň 1,5 m. Stravování probíhá klasicky dle nabídky hotelu. Hotelové wellness centra, bazény i fitness mají omezení na max. 50 % jejich kapacity. 

Typ opatření Bulharsko
Roušky Ano
Hotelová opatření Ano

Otevřené provozy

Sjezdovky a přepravní zařízení

Skiareály mohou být v provozu bez omezení kapacity. Zakrytí nosu a úst je povinné ve všech vnitřních prostorech i na přepravních zařízeních (včetně otevřených lanovek, vleků i dětských pásů) a také v případné frontě, kde musí být dodržen fyzický rozestup minimálně 1 m. Kabinové lanové dráhy musí mít otevřená okna / větrání a být pravidelně dezinfikovány, provozovatel může na vlastní uvážení i omezit jejich kapacitu. Lyžařské školy můžou vytvářet skupiny max. pro 10 osob (bez možnosti výměny) a před výcvikem je povinnost měřit tělesnou teplotu.

Bary a restaurace

Restaurace, bary a herny mimo ubytovací zařízení jsou otevřeny s omezením na 50 % jejich maximální kapacity.

Obchody

Obchody: jsou otevřeny včetně nákupních center bez omezení kapacity. Na tržištích, trzích a bazarech je zaveden jednosměrný pohyb osob a zajištěn odstup mezi návštěvníky min. 1,5 m, je povinné nošení roušek.

Wellness

Termály a bazény: mimo ubytovací zařízení jsou otevřeny s omezení na 50 % jejich maximální kapacity.

Turistické atrakce

Platí tato pravidla:

 • mohou se pořádat kongresy, semináře, výstavy apod. do 50 % kapacity,
 • mohou se konat kulturní a zábavní akce, otevírají se kina, divadla, muzea apod., povolují se i venkovní akce (festivaly apod.) do 50 % kapacity,
 • mohou fungovat zábavní podniky do 50 % kapacity,
 • otevírají se kasina a herny do 50 % kapacity.
   

Sportoviště

Jsou možné návštěvy fitness, sportovních hal a klubů, bazénů atd. do 50 % kapacity.

Typ opatření Bulharsko
Sjezdovky a přepravní zařízení Ano
Bary a restaurace Ano
Obchody Ano
Wellness Ano
Turistické atrakce Ano
Sportoviště Ano

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.