image

Itálie - podmínky cesty a covid opatření v lyžařských střediscích

Cesta je možná za určitých podmínek

Očkování, Prodělaná nemoc, Test, Formuláře/aplikace, Jiné podmínky, Vlastní doprava, Tranzit
Očkování, Prodělaná nemoc, Test, Formulář, Jiné podmínky
Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ?na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.?

Je možné cestovat?

Je možné cestovat vlastní dopravou?

Cestování do Itálie je v období pandemie koronaviru povoleno za určitých podmínek.

Typ opatření Itálie
Je možné cestovat? Ano s výjimkou
Je možné cestovat vlastní dopravou? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Očkování

Na cestu do Itálie z ČR je potřeba EU Certifikát (neboli též Green Pass, v digitální či papírové podobě – o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění covid-19). Dokument o ukončeném očkování je v Itálii platný až 14 dnů po ukončení vakcinačního cyklu, tj. u 2dávkových vakcín až 14 dnů po aplikaci 2. dávky (ovšem po třetí dávce je platnost okamžitá; pro využití SLUŽEB V ITÁLII platí nově již 15 dní po 1. dávce vakcinace, u těch, co prodělali covid-19 v posledních 180 dnech, pak ihned po vakcinaci). Platnost vakcinace je v Itálii aktuálně 9 měsíců. Od 1. 2. 2022 dojde ke zkrácení platnosti EU certifikátu Green Pass na 6 měsíců, možnost třetí dávky byla zkrácena z 5 na 4 měsíce. Ministerstvo zdravotnictví ČR od pondělí 24. ledna spustilo registraci k očkování dětí od 12 let posilující dávkou vakcíny proti covidu-19. Je možno se nechat naočkovat, a to po pěti měsících od dokončeného předchozího očkování.

Do 31. 1. 2022 se musí VŠICHNI přijíždějící z EU, tj. i očkovaní a uzdravení, prokázat antigenním testem ne starším 24 hodin nebo PCR testem ne starším 48 hodin. 
Pro VSTUP do Itálie od 16. 12. musí mít test i děti od šesti let. Děti ve věku od 6 do 17 let (do dovršení 18. roku), pokud jsou v doprovodu očkovaného/uzdraveného rodiče, který nepodléhá karanténě, rovněž do pětidenní karantény nepůjdou. Důležité je i to, že se musí jednat o rodiče, nikoliv o prarodiče nebo jen o doprovázejícího dospělého (např. učitel...).

SLUŽBY V ITÁLII: v Itálii nemusí pro SLUŽBY předkládat doklad o očkování/prodělání děti do 12 let. Nad 12 let jej musí předkládat. Tedy neočkované děti 12–18 let, jež neprodělaly covid-19 v posledních 180 dnech, se sice do Itálie na výjimku viz výše mohou s rodiči dostat, ale nemohou se tam ubytovat ani si koupit skipas.

Prodělaná nemoc

Na cestu do Itálie z ČR je potřeba EU Certifikát (neboli též Green Pass, v digitální či papírové podobě – o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění covid-19).

Proděláním onemocnění covid-19 se rozumí v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu).   

Od 16. 12. 2021 do 31. 1. 2022 se musí VŠICHNI přijíždějící z EU, tj. i očkovaní a uzdravení, prokázat antigenním testem ne starším 24 hodin nebo PCR testem ne starším 48 hodin. 
Pro VSTUP do Itálie od 16. 12. musí mít test i děti od šesti let. Děti ve věku od 6 do 17 let (do dovršení 18. roku), pokud jsou v doprovodu očkovaného/uzdraveného rodiče, který nepodléhá karanténě, rovněž do pětidenní karantény nepůjdou. Důležité je i to, že se musí jednat o rodiče, nikoliv o prarodiče nebo jen o doprovázejícího dospělého (např. učitel...).

Certifikát ČR o očkování, testu nebo prodělání onemocnění covid-19 si můžete stáhnout zde. 

SLUŽBY V ITÁLII: v Itálii nemusí pro SLUŽBY předkládat doklad o očkování/prodělání děti do 12 let. Nad 12 let jej musí předkládat. Tedy neočkované děti 12–18 let, jež neprodělaly covid-19 v posledních 180 dnech, se sice do Itálie na výjimku viz výše mohou s rodiči dostat, ale nemohou se tam ubytovat ani si koupit skipas.

Test

Na cestu do Itálie z ČR je potřeba EU Certifikát (neboli též Green Pass, v digitální či papírové podobě – o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění covid-19).  

Od 16. 12. 2021 do 31. 1. 2022 se musí VŠICHNI přijíždějící z EU, tj. i očkovaní a uzdravení, prokázat antigenním testem ne starším 24 hodin nebo PCR testem ne starším 48 hodin. Neočkovaní musí mít rovněž negativní test a jsou povinni podrobit se 5denní karanténě zakončené opět testem. 

Jsou prováděny namátkové testy na některých hraničních přechodech – při pozitivním výsledku povinná karanténa 10 dní ve státem určeném hotelu (některé pojistky, např. ERV Optimal Extra+, Vám tyto náklady částečně uhradí).

Pro VSTUP do Itálie od 16. 12. musí mít test i děti od šesti let. Děti ve věku od 6 do 17 let (do dovršení 18. roku), pokud jsou v doprovodu očkovaného/uzdraveného rodiče, který nepodléhá karanténě, rovněž do pětidenní karantény nepůjdou. Důležité je i to, že se musí jednat o rodiče, nikoliv o prarodiče nebo jen o doprovázejícího dospělého (např. učitel...).

V případě karantény je třeba nahlásit místnímu zdravotnickému zařízení ASL místo pobytu v Itálii (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria místa pobytu).

SLUŽBY V ITÁLII: v Itálii nemusí pro SLUŽBY předkládat doklad o očkování/prodělání děti do 12 let. Nad 12 let jej musí předkládat. Tedy neočkované děti 12–18 let, jež neprodělaly covid-19 v posledních 180 dnech, se sice do Itálie na výjimku viz výše mohou s rodiči dostat, ale nemohou se tam ubytovat ani si koupit skipas.

Formuláře/aplikace

Na cestu do Itálie z ČR je potřeba vyplnit PLF formulář. Cestující mají povinnost vyplnit digitální elektronický formulář.

Vzor vyplněného formuláře naleznete ZDE.


 

Jiné podmínky

Pouze pokud nejste schopni prokázat se EU Certifikátem, musíte se nahlásit se na místní zdravotnické zařízení ASL a nahlásit adresu vaší karantény.
Jak najít "své" ASL: do Google vyhledávače zadejte "ASL" a místo, kde jste se ubytovali (ve velkých městech ulici).

Vlastní doprava

Cestování autem – je možno se bez omezení pohybovat autem společně s manželi, spolubydlícími a stálými spolupracovníky. Pro osoby, které nežijí ve společné domácnosti, je maximální počet přepravovaných osob 3 (včetně řidiče). Každý musí nosit roušku, sedadlo spolujezdce vedle řidiče musí zůstat volné a cestující musí sedět na opačných stranách zadního sedadla, přičemž centrální sedadlo zůstane prázdné.

Toto opatření však zůstalo v platnosti z doby tvrdého lockdownu zřejmě nedopatřením a policie nemá momentálně speciální pokyny tuto skutečnost kontrolovat. Ani naši italští spolupracovníci nemají po celou dobu od začátku pandemie zkušenost, že by se kontroloval počet osob v autě.  

Tranzit

Tranzit přes ITÁLII zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin. I v případě tranzitu vlastním dopravním prostředkem je však třeba vyplnit digitální elektronický formulář.

RAKOUSKO: osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC).

NĚMECKO: cestující z ČR (aktuálně je ČR vysoce riziková země) musí při vstupu na území Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole. Registrace je povinná pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území vysoce rizikové země nebo oblasti s nebezpečnou mutací viru. Výjimky z registrační povinnosti a karantény platí pro osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí. Neočkovaní či osoby, které neprodělaly v posledních 6 měsících nemoc COVID 19, musí po příjezdu do Německa do 10denní karantény, kterou lze předčasně ukončit od 5. dne negativním antigenním či PCR testem. 

ŠVÝCARSKO: v případě kontinuálního průjezdu Švýcarskem BEZ JAKÝCHKOLIV ZASTÁVEK není třeba vyplňovat příjezdový formulář ani neplatí povinnost testování a karantény. VJEZD DO ZEMĚ JE TRANZITUJÍCÍM UMOŽNĚN.

Typ opatření Itálie
Očkování Ano s výjimkou
Prodělaná nemoc Ano s výjimkou
Test Ano s výjimkou
Formuláře/aplikace Ano
Jiné podmínky Ano
Vlastní doprava Ano
Tranzit Ano

Podmínky návratu

Očkování

Očkované osoby mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

Prodělaná nemoc

Výjimku z testů mají i osoby s prodělaným onemocněním covid-19, tj. osoby, u kterých uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, které se prokáží certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19 – zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Test

Dle nařízení vlády ČR je před návratem do České republiky nutné podstoupit PCR test (jehož provedení není na začátku cesty starší 72 h) nebo antigenní test (provedení není starší než 48 h) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku.

Po návratu do ČR musí cestující předložit PCR test provedený v ČR 5. až 7. den od příjezdu zpět.

Děti do 12 let (11,99 let) jsou osvobozeny od testování.

Antigenní test je možné si v Itálii nechat udělat například i v lékárně (nabízí ho většina lékáren).

Formulář

Itálie je zařazena mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená). Cestující musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště vyplněním příjezdového formuláře a potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Děti do dovršení věku 12 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit test.

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Jiné podmínky

V případě individuální dopravy je možnost provést PCR test až po příjezdu do ČR a to nejdříve 5. den a nejpozději 7. den od návratu.

Typ opatření Itálie
Očkování Ano s výjimkou
Prodělaná nemoc Ano s výjimkou
Test Ano s výjimkou
Formulář Ano
Samoizolace Ne
Jiné podmínky Ano

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.