image

Maďarsko - podmínky cesty a covid opatření v lyžařských střediscích

Cesta je možná bez omezení

Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ?na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.?

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování do Maďarska je v období pandemie koronaviru pro občany ČR bez omezení.

Cestující letecky musí při vstupu na území Maďarska doložit doklad o bezinfekčnosti, tj. očkování, prodělání onemocnění covid-19, nebo PCR test. Výjimku mají děti do 18 let cestující společně pod dohledem chráněné osoby (s rodiči, prarodiči).

Typ opatření Maďarsko
Je možné cestovat? Ano

Podmínky vstupu

Očkování

Občané ČR mají vstup bez omezení, čerpání služeb bez očkovacího certifikátu nebo potvrzení o prodělání covid-19 je však omezeno.

Tranzit

SLOVENSKO: TRANZITOVAT LZE POUZE PO URČENÝCH TRASÁCH; tranzit nesmí překročit dobu 8 hodin, zastavovat lze pouze za účelem čerpání pohonných hmot.

RAKOUSKO: osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC). 

Typ opatření Maďarsko
Test Ne
Očkování Ne
Formuláře/aplikace Ne
Jiné podmínky Ne
Výjimky vlastní doprava Ne
Tranzit Ano

Podmínky návratu

Očkování

Očkované osoby mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

Prodělaná nemoc

Výjimku z testů mají i osoby s prodělaným onemocněním covid-19, tj. osoby, u kterých uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, které se prokáží certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19 – zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář. 

Test

Před vstupem na území ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku  RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Pokud se jedná o občany České republiky a jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, o občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo o cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou mohou před vstupem na území České republiky hromadnou veřejnou dopravou disponovat i negativním výsledkem antigenního testu (max. 48 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.

Občané ČR, občané EU s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR vydaným ČR cestující individuální dopravou nemusí podstoupit test před cestou.

Po vstupu na území ČR platí pro všechny povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest.

Děti do 12 let jsou úplně vyňaty z testovací povinnosti. Test nemusí podstoupit ani očkovaní mezi 12 a 18 lety. 

Platí VÝJIMKY pro očkované osoby a osoby s prodělaným onemocněním covid-19. 

Formulář

Před návratem do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář. Výjimku mají děti do 12 let.

Typ opatření Maďarsko
Očkování Ano
Prodělaná nemoc Ano
Test Ano s výjimkou
Formulář Ano
Samoizolace Ne

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.