image

Německo - podmínky cesty a covid opatření v lyžařských střediscích

Cesta je možná za určitých podmínek

Očkování, Prodělaná nemoc, Test, Formuláře/aplikace, Tranzit
Očkování, Prodělaná nemoc, Test, Formulář
Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ?na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.?

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování do Německa je v období pandemie koronaviru povoleno za splnění určitých podmínek.

Typ opatření Německo
Je možné cestovat? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Očkování

Osoby, které přijíždějí do Německa a které dovršily 6. rok věku, musí mít potvrzení o úplném očkování (v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce) provedeném očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson). Očkování musí být ukončené a od podání poslední očkovací dávky musí uběhnout minimálně 14 dní – nebo je třeba:

  • potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2 
  • nebo test starý max. 48 hodin.

Prodělaná nemoc

Osoby, které přijíždějí do Německa a které dovršily 6. rok věku, musí mít potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2, přičemž doklad musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a musí se opírat o PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 6 měsíců – nebo je třeba:

  • potvrzení o (úplném) očkování nebo
  • test starý max. 48 hodin.

Test

Osoby, které přijíždějí do Německa a které dovršily 6. rok věku, musí mít buď:

  • lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená, a předložit jej na požádání příslušným orgánům (testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem a doklad o něm musí být v německém, anglickém, španělském, italském či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu, při příjezdu/příletu z rizikové země s nebezpečnou mutací viru může být test starý max. 24 hodin – PCR test může být starý max. 72 hod před příjezdem) nebo
  • potvrzení o dokončeném očkování nebo
  • potvrzení o prodělání nemoci covid-19.

Povinnost 10denní KARANTÉNY, která lze předčasně ukončit negativním testem od 5. dne od příjezdu a vložením dokladu o testu do elektronického příjezdového formuláře, platí pro:

  • neočkované osoby starší 6 let nebo pro osoby, které neprodělaly onemocnění COVID 19 v posledních 6 měsících.
  • děti mladší 6 let mají nařízenou 5denní karanténu, která skončí automaticky a není potřeba ji ukončovat testem; nemusí mít však registraci ani negativní test při příjezdu.

V ubytování může být po cestujících požadovaný test (PCR/antigenní test nebo samotest – platnost 24 hodin, nutné potvrzení v angličtině, němčině nebo francouzštině), očkovací certifikát (min. 14 dní po ukončeném očkování) nebo potvrzení o prodělání covid-19 (prodělán před více než 28 dny a méně než 6 měsíci). Pro samotesty platí, že musí být prováděny na místě a pod dohledem provozovatele restaurace/hotelu nebo osoby pověřené provozovatelem.

Pro každou spolkovou zemi platí jiná pravidla, proto doporučujeme sledovat rozcestník. Obecně platí, že se sleduje 14denní incidence s tím, že pokud překročí úroveň 50, je třeba test každých 48 hodin. Jinak stačí test při příjezdu do hotelu (výjimka pro očkované/po covidu).

Cestující musí předložit písemné potvrzení o negativním výsledku testu v mezinárodním formátu nebo ve formě platného EU digitálního covid-19 certifikátu.

Formuláře/aplikace

Povinná registrace platí pro cestující z vysoce rizikových oblastí nebo z rizikových oblastí s nebezpečnou mutací viru.

Cestující přijíždějící do SRN z vysoce rizikové země (momentálně ČR) nebo rizikové země s nebezpečnou mutací viru, je povinen předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země a disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu). Očkované či uzdravené osoby nahrají svůj certifikát o očkování či prodělané nemoci ve formátu PDF do aplikace přes příjezdový formulář.

Před cestou do Německa prostředkem dopravní společnosti musí daný přepravce vyřízení digitální registrace zkontrolovat. Potvrzení o úspěšné registraci je nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání ji předložit přepravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. 

Tranzit

NĚMECKO: cestující z ČR (aktuálně je ČR vysoce riziková země) musí při vstupu na území Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole. Registrace je povinná pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území vysoce rizikové země nebo oblasti s nebezpečnou mutací viru. Výjimky z registrační povinnosti a karantény platí pro osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí. Neočkovaní či osoby, které neprodělaly v posledních 6 měsících nemoc covid-19, musí po příjezdu do Německa do 10denní karantény, kterou lze předčasně ukončit od 5. dne negativním antigenním či PCR testem. 

RAKOUSKO: osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC).

Typ opatření Německo
Očkování Ano s výjimkou
Prodělaná nemoc Ano s výjimkou
Test Ano s výjimkou
Formuláře/aplikace Ano
Jiné podmínky Ne
Výjimky vlastní doprava Ne
Tranzit Ano s výjimkou

Podmínky návratu

Očkování

Očkované osoby mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

Prodělaná nemoc

Výjimku z testů mají i osoby s prodělaným onemocněním covid-19, tj. osoby, u kterých uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, které se prokáží certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19 – zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář. 

Test

Před vstupem na území ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku  RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Pokud se jedná o občany České republiky a jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, o občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo o cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou mohou před vstupem na území České republiky hromadnou veřejnou dopravou disponovat i negativním výsledkem antigenního testu (max. 48 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.

Občané ČR, občané EU s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR vydaným ČR cestující individuální dopravou nemusí podstoupit test před cestou.

Po vstupu na území ČR platí pro všechny povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest.

Děti do 12 let jsou úplně vyňaty z testovací povinnosti. Test nemusí podstoupit ani očkovaní mezi 12 a 18 lety. 

Platí VÝJIMKY pro očkované osoby a osoby s prodělaným onemocněním covid-19. 

Formulář

Před návratem do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář. Výjimku mají děti do 12 let.

Typ opatření Německo
Očkování Ano
Prodělaná nemoc Ano
Test Ano s výjimkou
Formulář Ano
Samoizolace Ne

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.