image

Slovensko - podmínky cesty a covid opatření v lyžařských střediscích

Cesta je možná za určitých podmínek

Očkování, Prodělaná nemoc, Test, Formuláře/aplikace, Tranzit
Očkování, Prodělaná nemoc, Test, Formulář
Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ?na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.?

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Ubytovací zařízení na Slovensku jsou od 25. 12. 2021 opět otevřena. Obchody a restaurace jsou otevřeny, stejně jako provozy fitness a péče o tělo.

Typ opatření Slovensko
Je možné cestovat? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Očkování

*Statut plně očkované osoby na území SR má:

  • osoba min. 15. den od druhé dávky vakcíny proti covid-19 s dvoudávkovým schématem,
  • osoba min. 22. den od první dávky vakcíny proti covid-19 s jednodávkovým schématem,
  • osoba min. 15. den od první dávky jakékoli vakcíny proti covid-19, která byla podána v intervalu do 180 dní od prodělání nemoci covid-19,
  • neočkované dítě do nedovršených 12 let (jen pokud splňují rodiče statut očkované osoby).

Prodělaná nemoc

Prodělání onemocnění covid-19 NEZAKLÁDÁ výjimku z povinné izolace; tzn. i osoby, které prodělaly covid-19, se musí buďto očkovat, nebo po příjezdu na Slovensko nastoupit karanténu.

S platností od 19. 1. se zkrátí lhůta uznávaná po překonání onemocnění covid-19 ze 180 dnů na 90.

Test

Pro neočkované osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je po vstupu do země nutné nastoupit do karantény (10denní), kterou lze ukončit nejdříve 5. den negativním PCR testem provedeným na Slovensku.

Povinnost karantény při cestě z ČR na Slovensko neplatí pro plně očkované*.
Povinná je pouze registrace prostřednictvím formuláře e-hranice a při hraniční kontrole se prokázat covid pasem či certifikátem o očkování s QR kódem.

Cestující musí předložit písemné potvrzení o negativním výsledku testu v mezinárodním formátu nebo ve formě platného EU digitálního covid-19 certifikátu. S platností od 19. 1. se zkrátí platnost covid pasu na 9 měsíců (do konce ledna je to 1 rok).

Formuláře/aplikace

Pro cesty na Slovensko je pro osoby starší 12 let povinná registrace.

Tranzit

TRANZITOVAT PŘES SLOVENSKO LZE POUZE PO URČENÝCH TRASÁCH; tranzit nesmí překročit dobu 8 hodin, zastavovat lze pouze za účelem čerpání pohonných hmot; do kategorie tranzitu spadá i cesta na / z letiště Bratislava.

Pro tranzit přes Slovensko nejsou pro občany EU potřebné žádné registrace či testy a taktéž se nepřihlíží na rozdělení tranzitujících osob na očkované či neočkované. 

1. trasa Polsko – Rakousko je stanovena: Trstená – Chyžné, Dolný Kubín, Martin, Žilina, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava-Jarovce – Kittsee

2. trasa Polsko – Rakousko je stanovena: Skalité – Zwardoň, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava-Jarovce – Kittsee

Trasa Česká republika – Maďarsko je navržena po D2: Břeclav – Brodské, Bratislava-Čuňovo – Rajka

Typ opatření Slovensko
Očkování Ano
Prodělaná nemoc Ano
Test Ano s výjimkou
Formuláře/aplikace Ano
Výjimky vlastní doprava Ne
Tranzit Ano

Podmínky návratu

Očkování

Očkované osoby mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

Prodělaná nemoc

Výjimku z testů mají i osoby s prodělaným onemocněním covid-19, tj. osoby, u kterých uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, které se prokáží certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19 – zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář. 

Test

Před vstupem na území ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku  RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Pokud se jedná o občany České republiky a jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, o občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo o cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou mohou před vstupem na území České republiky hromadnou veřejnou dopravou disponovat i negativním výsledkem antigenního testu (max. 48 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.

Občané ČR, občané EU s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR vydaným ČR cestující individuální dopravou nemusí podstoupit test před cestou.

Po vstupu na území ČR platí pro všechny povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest.

Děti do 12 let jsou úplně vyňaty z testovací povinnosti. Test nemusí podstoupit ani očkovaní mezi 12 a 18 lety. 

Platí VÝJIMKY pro očkované osoby a osoby s prodělaným onemocněním covid-19. 

Formulář

Před návratem do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář. Výjimku mají děti do 12 let.

Typ opatření Slovensko
Očkování Ano
Prodělaná nemoc Ano
Test Ano s výjimkou
Formulář Ano
Samoizolace Ne

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.