Covid info

Aktualizované informace o podmínkách vstupu do lyžařských destinací

Naše společnost nemůže převzít záruku za správnost a úplnost informací ani odpovědnost za případné škody. Krizové situace jsou často velmi nepřehledné a mohou se rychle změnit. Výše uvedené informace vycházejí z aktuálních informací, které máme k dispozici v čase jejich zveřejnění a jsou považovány za důvěryhodné.