image

Francie - podmínky cesty a covid opatření v lyžařských střediscích

Cesta je možná za určitých podmínek

Očkování, Prodělaná nemoc, Test, Formuláře/aplikace, Tranzit
Očkování, Prodělaná nemoc, Test, Formulář, Jiné podmínky
Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ?na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.?

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování do Francie je v období pandemie koronaviru povoleno za splnění určitých podmínek.

Francouzský parlament v těchto dnech schvaluje zákon, který pravděpodobně od 21. či 22. ledna přemění „zdravotní průkaz“ (Pass sanitaire) na „očkovací průkaz“ (Pass vaccinal). V praxi to bude znamenat omezení možnosti čerpání služeb ve Francii pro testované osoby, tato možnost by zůstala pouze osobám platně vakcinovaným a osobám ve lhůtě 180 dnů po prodělání covidu-19. Mají se také zpřísnit kontrolní a sankční podmínky, mj. i proti padělkům průkazů. V tuto chvíli nejsou známy veškeré detaily, o situaci budeme průběžně informovat.

Děti od 12 do 15 let včetně se budou nadále prokazovat platným pass sanitaire, tam, kde je vyžadován. Pass sanitaire zůstává v platnosti i pro jiné výjimky. Osobám od 16 let se pak platný pass sanitaire automaticky převede na pass vaccinal. Testy již nebudou uznávány, pouze plné vakcinační schéma nebo prodělaná nemoc (od 11 dnů po pozitivním testu do max. 6 měsíců).

Typ opatření Francie
Je možné cestovat? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Očkování

Cestující v rámci států EU (i tranzitující) musí pro vstup do Francie předložit:

  • potvrzení (tzv. covid pas / pass sanitaire / pass vaccinal) o provedeném očkování (7 dní po druhé vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Janssen (Johnson & Johnson) nebo 7 dní po první dávce vakcíny, pokud osoba prodělala nemoc covid-19) nebo
  • certifikát o prodělání nemoci covid-19 s platností max. 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19 nebo
  • negativní PCR nebo antigenní test ne starší než 24 h.

Platí pro všechny osoby od 12 let.

Od 15. 12. 2021 se změnila pravidla týkající se covid pasu pro osoby starší 65 let a pro osoby očkované vakcínou Janssen (Johnson & Johnson). Od tohoto data zůstává osobám ve věku 65 let a více covid pas s očkovacím certifikátem platný pouze 7 měsíců od poslední dávky. Všem osobám starším 12 let očkovaným vakcínou Janssen zůstane v platnosti covid pas s očkovacím certifikátem pouze 2 měsíce po první dávce. 

Od 15. 1. 2022 se změnila pravidla týkající se covid pasu pro osoby starší 18 let. Od tohoto data zůstává osobám starším 18 let covid pas s očkovacím certifikátem platným pouze 7 měsíců od poslední dávky. Po přeočkování posilovací vakcínou (2. či 3. vakcínou) je covid pas platný po 7 dnech.

Od 15. 2. 2022 se doba platnosti očkovacího průkazu bez přeočkování zkrátí ze 7 měsíců na 4 měsíce. Při naočkování dvěma dávkami platí 2. dávka 4 měsíce, přeočkování po prodělání nemoci musí být provedeno také do 4 měsíců.

Prodělaná nemoc

Cestující v rámci států EU (i tranzitující) musí pro vstup do Francie předložit certifikát o prodělání nemoci covid-19 s platností max. 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19 nebo potvrzení o provedeném očkování nebo negativní PCR test/antigenní test ne starší než 24 h. Platí pro všechny osoby od 12 let.

Test

Cestující v rámci států EU (i tranzitující) musí pro vstup do Francie předložit negativní PCR test / antigenní test ne starší než 24 h, nejsou-li očkováni nebo neprodělali covid-19 v posledních 180 dnech nebo certifikát o prodělání nemoci covid-19 s platností max. 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19 nebo potvrzení o provedeném očkování.

Formuláře/aplikace

Všichni cestující musí vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Tranzit

NĚMECKO: cestující z ČR (aktuálně je ČR vysoce riziková země) musí při vstupu na území Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole. Registrace je povinná pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území vysoce rizikové země nebo oblasti s nebezpečnou mutací viru. Výjimky z registrační povinnosti a karantény platí pro osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí. Neočkovaní či osoby, které neprodělaly v posledních 6 měsících nemoc covid-19, musí po příjezdu do Německa do 10denní karantény, kterou lze předčasně ukončit od 5. dne negativním antigenním či PCR testem. 

ŠVÝCARSKO: v případě kontinuálního průjezdu Švýcarskem BEZ JAKÝCHKOLI ZASTÁVEK není třeba vyplňovat příjezdový formulář ani neplatí povinnost testování a karantény. VJEZD DO ZEMĚ JE TRANZITUJÍCÍM UMOŽNĚN.

ITÁLIE: tranzit zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem, pokud tento nepřesáhne 36 hodin. I v případě tranzitu vlastním dopravním prostředkem je však třeba vyplnit digitální elektronický formulář.

RAKOUSKO: osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC). 

Typ opatření Francie
Očkování Ano
Prodělaná nemoc Ano
Test Ano
Formuláře/aplikace Ano
Tranzit Ano s výjimkou

Podmínky návratu

Očkování

Očkované osoby mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

Prodělaná nemoc

Výjimku z testů mají i osoby s prodělaným onemocněním covid-19, tj. osoby, u kterých uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, a které se prokáží certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19 – zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář. 

Děti do dovršení věku 12 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Test

Dle nařízení vlády ČR je před návratem do České republiky nutné podstoupit PCR test (jehož provedení není na začátku cesty starší 72 h) nebo antigenní test (provedení není starší než 48 h) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku.

Po návratu do ČR musí cestující předložit PCR test provedený v ČR 5. až 7. den od příjezdu zpět.

Děti do 12 let (11,99 let) jsou osvobozeny od testování. 

Antigenní test je možné si ve Francii nechat udělat například i v lékárně (nabízí ho většina lékáren) za cca 25–29 EUR. PCR test pouze na vyhrazených místech za cca 44–49 EUR na objednání. Někde může být cena i vyšší. Seznam testovacích míst ve Francii najdete zde.

Formulář

Francie je od 3. 1. 2022 zařazena mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená). Cestující musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště vyplněním příjezdového formuláře a potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Děti do dovršení věku 12 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit test.

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Jiné podmínky

V případě individuální dopravy je možnost provést PCR test až po příjezdu do ČR a to nejdříve 5. den a nejpozději 7. den od návratu.

Typ opatření Francie
Očkování Ano s výjimkou
Prodělaná nemoc Ano s výjimkou
Test Ano s výjimkou
Formulář Ano s výjimkou
Samoizolace Ne
Jiné podmínky Ano

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.