image

Francie - podmínky cesty a covid opatření v lyžařských střediscích

Cesta je možná za určitých podmínek

Očkování, Prodělaná nemoc, Test, Formuláře/aplikace, Tranzit
Test, Očkování, Formulář, Jiné podmínky
Hotelová opatření, Doprava, Další opatření
Sjezdovky a přepravní zařízení, Bary a restaurace, Obchody
Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ?na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.?

Je možné cestovat?

Je možné cestovat?

Cestování do Francie je v období pandemie koronaviru povoleno za splnění určitých podmínek.

Typ opatření Francie
Je možné cestovat? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Očkování

Cestující v rámci států EU (i tranzitující) musí pro vstup do Francie předložit potvrzení (tzv. covid pas / pass sanitaire) o provedeném očkování (7 dní po druhé vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Janssen (Johnson & Johnson) nebo 7 dní po první dávce vakcíny, pokud osoba prodělala nemoc covid-19) nebo certifikát o prodělání nemoci covid-19 s platností max. 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19 nebo negativní PCR test/antigenní test ne starší než 24 h. Platí pro všechny osoby od 12 let.

Od 15. 12. 2021 se změní pravidla týkající se covid pasu pro osoby starší 65 let a pro osoby očkované vakcínou Janssen (Johnson & Johnson). Aby od tohoto data osobám ve věku 65 let a více zůstal platný covid pas, je třeba, aby se nejdříve 6 měsíců a nejdéle 6 měsíců a 4 týdny po poslední dávce nechali přeočkovat posilovací vakcínou. Po uplynutí této lhůty bude QR kód deaktivován. Osobám starším 12 let očkovaným vakcínou Janssen zůstane v platnosti covid pas, pokud se nechají přeočkovat posilující dávkou nejdříve 1 měsíc a nejdéle 1 měsíc a 4 týdny po první dávce. 

Od 15. 1. 2022 se změní pravidla týkající se covid pasu pro osoby starší 18 až 65 let. Aby od tohoto data osobám ve věku 18 až 65 let a více zůstal platný covid pas, je třeba, aby se nejdříve 6 měsíců a nejdéle 6 měsíců a 4 týdny po poslední dávce nechali přeočkovat posilovací vakcínou. Po uplynutí této lhůty bude QR kód deaktivován.

V obou případech stále platí, že covid pas je platný 7 dnů po přeočkování posilovací vakcínou. V praxi to znamená, že je třeba stihnout přeočkování během 3 týdnů, odkdy na něj získáváte nárok, aby covid pas zůstal v platnosti bez přerušení.

Prodělaná nemoc

Cestující v rámci států EU (i tranzitující) musí pro vstup do Francie předložit certifikát o prodělání nemoci covid-19 s platností max. 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19 nebo potvrzení o provedeném očkování nebo negativní PCR test/antigenní test ne starší než 24 h. Platí pro všechny osoby od 12 let.

Test

Cestující v rámci států EU (i tranzitující) musí pro vstup do Francie předložit negativní PCR test / antigenní test ne starší než 24 h, nejsou-li očkováni nebo neprodělali covid-19 v posledních 180 dnech nebo certifikát o prodělání nemoci covid-19 s platností max. 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19 nebo potvrzení o provedeném očkování.

Formuláře/aplikace

Všichni cestující musí vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Tranzit

NĚMECKO: cestující z ČR (aktuálně je ČR vysoce riziková země) musí při vstupu na území Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole. Registrace je povinná pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území vysoce rizikové země nebo oblasti s nebezpečnou mutací viru. Výjimky z registrační povinnosti a karantény platí pro osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí. Neočkovaní či osoby, které neprodělaly v posledních 6 měsících nemoc COVID 19, musí po příjezdu do Německa do 10denní karantény, kterou lze předčasně ukončit od 5. dne negativním antigenním či PCR testem. 

ŠVÝCARSKO: v případě kontinuálního průjezdu Švýcarskem BEZ JAKÝCHKOLI ZASTÁVEK není třeba vyplňovat příjezdový formulář ani neplatí povinnost testování a karantény. VJEZD DO ZEMĚ JE TRANZITUJÍCÍM UMOŽNĚN.

ITÁLIE: tranzit zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem, pokud tento nepřesáhne 36 hodin. I v případě tranzitu vlastním dopravním prostředkem je však třeba vyplnit digitální elektronický formulář.

RAKOUSKO: osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC). 

Typ opatření Francie
Očkování Ano
Prodělaná nemoc Ano
Test Ano
Formuláře/aplikace Ano
Tranzit Ano s výjimkou

Podmínky návratu

Test

Před vstupem na území ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku  RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Pokud se jedná o občany České republiky a jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, o občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo o cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou mohou před vstupem na území České republiky hromadnou veřejnou dopravou disponovat i negativním výsledkem antigenního testu (max. 48 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.

Občané ČR, občané EU s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR vydaným ČR cestující individuální dopravou nemusí podstoupit test před cestou.

Po vstupu na území ČR platí pro všechny povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest. VÝJIMKY platí pro očkované osoby, osoby s prodělaným onemocněním covid-19 a děti do dovršení věku 12 let.

Antigenní test je možné si ve Francii nechat udělat například i v lékárně (nabízí ho většina lékáren) za 29 EUR. PCR test pouze na vyhrazených místech za 49 EUR na objednání. Seznam testovacích míst ve Francii najdete zde.

Očkování

Očkované osoby mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

Formulář

Francie je zařazena mezi země s vysokým rizikem nákazy (červená). Cestující musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště vyplněním Příjezdového formuláře a potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Děti do dovršení věku 12 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit test.

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Jiné podmínky

Výjimku z testů mají i osoby s prodělaným onemocněním covid-19, tj. osoby, u kterých uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, a které se prokáží certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19 – zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář. 

Děti do dovršení věku 12 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Typ opatření Francie
Test Ano s výjimkou
Očkování Ano s výjimkou
Formulář Ano s výjimkou
Samoizolace Ne
Jiné podmínky Ano s výjimkou

Covid opatření

Hotelová opatření

Povinné předkládání covid pasu („pass sanitaire“) se týká i některých residencí a hotelů. Při nástupu na ubytování do ubytovacího zařízení s restauračními službami a/nebo bazénem, musíte při příjezdu předložit covid pas („pass sanitaire“) na recepci. Covid pas („pass sanitaire“) je požadován od dospělých i dětí starších 12 let.

Doprava

Stále platí povinnost nosit roušku a dodržovat minimální bezpečnou vzdálenost 1 m mezi cestujícími.
Platí povinnost předložení evropského covid pasu (certifikát o provedeném testu či ukončeném očkování či prodělání nemoci covid-19 v posledních 6 měsících) pro cestování vlakem či dálkovým autobusem.

Další opatření

Platí povinnost předkládat evropský covid pas v kulturních a zábavních provozech přijímajících veřejnost (zábavní parky, památky, muzea, kina, divadla). 
Evropský covid pas / pass sanitaire = certifikát, ve kterém je zaznamenáno provedení negativního PCR testu (24 h) / antigenní testu ne starší než 24 h nebo potvrzení o provedeném očkování (2 týdny po druhé vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson nebo 2 týdny po první dávce vakcíny, pokud osoba prodělala nemoc covid-19) nebo prodělání nemoci covid-19 v posledních 6 měsících. 
Povinnost nošení roušky v dopravě, v uzavřených prostorech a na trzích. Toto opatření se týká chodců, motocyklistů i uživatelů koloběžek, nikoli však automobilistů. 
Na celém území platí pokyn k dodržování základních hygienických pravidel (rozestupy, mytí rukou, roušky, pravidelné větrání vnitřních prostor). 
Pokud se osoba setká s jinou osobou infikovanou covid-19 nebo onemocní covid-19, tak je třeba striktně dodržovat základní hygienická bariérová gesta a navštívit nejbližšího všeobecného lékaře či pohotovost. Lékař rozhodne o předepsání testu na covid-19 a případného typu izolace nemocného (domácí izolace, hotel či hospitalizace) a uvědomí státní hygienické autority. Jedná se o neodkladnou zdravotní péči v rámci EHIC. Před odjezdem z ČR je třeba zkontrolovat platnost Evropské karty zdravotního pojištění (EHIC) a sjednat cestovní pojištění.

Typ opatření Francie
Hotelová opatření Ano
Doprava Ano s výjimkou
Další opatření Ano

Otevřené provozy

Sjezdovky a přepravní zařízení

V návaznosti na aktuální sanitární situaci je od 26. 11. 2021 vyžadován platný covid pas i pro využívání skiareálů. Jakým způsobem budou probíhat kontroly nebylo zatím detailně specifikováno. Roušky či respirátory je třeba mít nejen na lanovkách a v kabinách, ale i ve frontě na lanovku. Platí pro všechny osoby od 11 let. Je uznávaná chirurgická rouška, látková rouška 1. kategorie s certifikátem AFNOR SPEC S76-001, respirátor či homologované a certifikované nákrčníky.

Bary a restaurace

Platí povinnost předkládat evropský covid pas pro vstup (tato povinnost se týká i dětí od 12 do 17 let).

Obchody

Platí povinnost předkládat evropský covid pas pro vstup (tato povinnost se týká i dětí od 12 do 17 let) do obchodů s větší plochou než 20 000 m2 (supemarkety, obchodní centra).

Typ opatření Francie
Sjezdovky a přepravní zařízení Ano
Bary a restaurace Ano
Obchody Ano

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.