image

Rakousko - podmínky cesty a covid opatření v lyžařských střediscích

Cesta je možná za určitých podmínek

Očkování, Prodělaná nemoc, Test, Formuláře/aplikace, Jiné podmínky, Tranzit
Přijatá opatření podléhají častým změnám. Před odjezdem sledujte aktuální podmínky pro vstup do destinace i návrat zpět do ČR ?na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a leteckého dopravce. Za případné nesplnění povinností pro vycestování kterýmkoliv z cestujících nenese CK odpovědnost.?

Je možné cestovat?

Je možné cestovat vlastní dopravou?

Cestování do Rakouska je v období pandemie koronaviru povoleno za splnění určitých podmínek. 

Typ opatření Rakousko
Je možné cestovat? Ano s výjimkou
Je možné cestovat vlastní dopravou? Ano s výjimkou

Podmínky vstupu

Očkování

V reakci na šíření varianty omikron v Evropě došlo od 20. prosince 2021 ke zpřísnění podmínek pro vstup do Rakouska. 

Ke vstupu do Rakouska (při překročení hranice) je od 20. prosince 2021 třeba předložit: 
- doklad o naočkování či prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech – tzv. 2G (geimpft/naočkovaný či genesen/uzdravený) a zároveň negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru); tato povinnost se nevztahuje:

 • na osoby, které doloží, že obdržely třetí posilovací očkovací dávku
 • na osoby, které předloží platný doklad o základním očkování (tj. 2 dávky v případě dvoudávkových vakcín, resp. 1 dávka v případě Janssenu) v kombinaci s dokladem o uzdravení v posledních 180 dnech. Tyto osoby, disponující oběma uvedenými doklady, budou moci přijet do Rakouska bez PCR testu/registrace/karantény stejně jako osoby, které obdržely posilovací dávku.
 • na osoby, které se uzdravily v posledních 90 dnech

Osobám, které nepředloží při vstupu do země platný doklad o očkování či o prodělání Covid-19 (předloží pouze PCR test), budou muset nastoupit povinnou 10denní karanténu, kterou bude možné ukončit nejdříve po 5. dni negativním výsledkem PCR testu. V tomto případě se cestující musejí rovněž před cestou registrovat.
 
Výjimky z nově zavedeného režimu se budou vztahovat na těhotné ženy či osoby, které nemohou být očkovány ze zdravotních důvodů (třeba doložit lékařským potvrzením v němčině nebo angličtině).
 
Výjimka se vztahuje i na děti:
děti  do dne dovršení 12 let nepředkládají žádný doklad o bezinfekčnosti ani při vstupu do země, ani při využití služeb (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurace, na sjezdovky apod.). Pokud jde o karanténu a registraci, uplatní se na ně stejný režim jako na jejich dospělý doprovod.

- Pro děti a mladistvé ve školním věku, kteří nebyli plně očkováni a ani nemoc neprodělali, je možné se prokazovat testy, které budou platit jako doklady 2G. Během prázdnin a pro hosty ze zahraničí je nyní k dispozici „Holiday Ninja Pass“. Se dvěma PCR a jedním antigenním testem za týden lze úžívat všechna zařízení, pro která je platné pravidlo 2G. PCR testy jsou platné 72 hodin a antigenní testy jsou platné 48 hodin. Výsledky testů jsou zaznamenány v “Holiday Ninja Passe.” Příslušné certifikáty o testech je nutné mít u sebe. "Holiday-Ninja-Pass" je platný pouze v případě, že se dítě průběžně může stále prokazovat platným testem. Všechny děti školního věku a mladiství lidé narození po 31. srpnu 2006 “Holiday Ninja Pass” mohou využít. Dokument si můžete před začátkem cesty stáhnout a vytisknout z www.sichere-gastfreundschaft.at. Před příjezdem doporučujeme zadat negativní výsledek PCR testu, protože je vyžadován při přihlášení do ubytování (a děti a mladiství, kteří nejsou plně očkovaní nebo nemoc neprodělali, potřebují po příjezdu negativní výsledek PCR testu). Ministerstvo zdravotnictví ČR od pondělí 24. ledna spustilo registraci k očkování dětí od 12 let posilující dávkou vakcíny proti covidu-19. Je možno se nechat naočkovat, a to po pěti měsících od dokončeného předchozího očkování.

Pro případ, že občané EU nepředloží na vstupu do země platný doklad o naočkování či o prodělání Covid-19, budou muset nastoupit povinnou 5denní karanténu po níž bude následovat test. I v tomto případě platí povinnost registrace před cestou.

Doklad o prodělaném očkování proti covid-19 je uznáván za těchto podmínek:

 1. po absolvování druhé dávky vakcíny u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 270 dnů od kompletního očkování, od 1. 2. 2022 jen 180 dnů),
 2. minimální interval pro platnost přeočkování po jednodávkové vakcíně, jíž nepředcházelo překonané onemocnění, je 14 dní. Jednodávková vakcína Johnson & Johnson byla uznávána jako doklad bezinfekčnosti „2G“ jen do 2. 1. 2022. Nyní je třeba mít i 2. dávku očkování. 
 3. kdykoliv po očkování (i po 1. dávce) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnost neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 270 dnů od vakcinace, od 1. 2. 2022 jen 180 dnů),
 4. očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 270 dnů (od 1. 2. 2022 jen 180 dnů) v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace.

Prodělaná nemoc

Doklad o prodělání nemoci – lékařský/úřední certifikát (v německém či anglickém jazyce) nebo lékařské potvrzení na příslušném formuláři (německy, anglicky) o prodělání nemoci v posledních 6 měsících. 

V reakci na šíření varianty omikron v Evropě došlo od 20. prosince 2021 ke zpřísnění podmínek pro vstup do Rakouska. 

Ke vstupu do Rakouska (při překročení hranice) je od 20. prosince 2021 třeba předložit: 
- doklad o naočkování či prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech – tzv. 2G (geimpft/naočkovaný či genesen/uzdravený) a zároveň negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru); tato povinnost se nevztahuje:

 • na osoby, které doloží, že obdržely třetí posilovací očkovací dávku
 • na osoby, které předloží platný doklad o základním očkování (tj. 2 dávky v případě dvoudávkových vakcín, resp. 1 dávka v případě Janssenu) v kombinaci s dokladem o uzdravení v posledních 180 dnech. Tyto osoby, disponující oběma uvedenými doklady, budou moci přijet do Rakouska bez PCR testu/registrace/karantény stejně jako osoby, které obdržely posilovací dávku.
 • na osoby, které se uzdravily v posledních 90 dnech – ty nemusí předkládat negativní PCR při vstupu do země, pokud předloží lékařské osvědčení, že od pozitivního testu, resp. od prvních příznaků uplynulo min. 14 dní, min. posledních 48 hod. nevykazují žádné příznaky nákazy a i přes pozitivní výsledek testu lze předpokládat, že již nehrozí přenos infekce. 

Osobám, které nepředloží při vstupu do země platný doklad o očkování či o prodělání Covid-19 (předloží pouze PCR test), budou muset nastoupit povinnou 10denní karanténu, kterou bude možné ukončit nejdříve po 5. dni negativním výsledkem PCR testu. V tomto případě se cestující musejí rovněž před cestou registrovat.
 
Výjimky z nově zavedeného režimu se budou vztahovat na těhotné ženy či osoby, které nemohou být očkovány ze zdravotních důvodů (třeba doložit lékařským potvrzením v němčině nebo angličtině).
 
Výjimka se vztahuje i na děti:
děti  do dne dovršení 12 let nepředkládají žádný doklad o bezinfekčnosti ani při vstupu do země, ani při využití služeb (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurace, na sjezdovky apod.). Pokud jde o karanténu a registraci, uplatní se na ně stejný režim jako na jejich dospělý doprovod.

- Pro děti a mladistvé ve školním věku, kteří nebyli plně očkováni a ani nemoc neprodělali, je možné se prokazovat testy, které budou platit jako doklady 2G. Během prázdnin a pro hosty ze zahraničí je nyní k dispozici „Holiday Ninja Pass“. Se dvěma PCR a jedním antigenním testem za týden lze úžívat všechna zařízení, pro která je platné pravidlo 2G. PCR testy jsou platné 72 hodin a antigenní testy jsou platné 48 hodin. Výsledky testů jsou zaznamenány v “Holiday Ninja Passe.” Příslušné certifikáty o testech je nutné mít u sebe. "Holiday-Ninja-Pass" je platný pouze v případě, že se dítě průběžně může stále prokazovat platným testem. Všechny děti školního věku a mladiství lidé narození po 31. srpnu 2006 “Holiday Ninja Pass” mohou využít. Dokument si můžete před začátkem cesty stáhnout a vytisknout z www.sichere-gastfreundschaft.at. Před příjezdem doporučujeme zadat negativní výsledek PCR testu, protože je vyžadován při přihlášení do ubytování (a děti a mladiství, kteří nejsou plně očkovaní nebo nemoc neprodělali, potřebují po příjezdu negativní výsledek PCR testu).
 
Pro případ, že občané EU nepředloží na vstupu do země platný doklad o naočkování či o prodělání Covid-19, budou muset nastoupit povinnou 5denní karanténu. I v tomto případě platí povinnost registrace před cestou.

Test

Cestující musí předložit písemné potvrzení o negativním výsledku testu v mezinárodním formátu nebo ve formě platného EU digitálního covid-19 certifikátu.

Doklad o provedeném testu – v anglickém nebo německém jazyce, přičemž PCR test nesmí být starší než 72 hodin od okamžiku odběru.
Potvrzení musí obsahovat tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, datum a čas odběru, jeho výsledek (pozitivní/negativní), podpis osoby, která test provedla, a razítko instituce, která test provedla, nebo QR kód. 

O certifikát o provedeném očkování či testu je možné zažádat v místě očkování/testu a také online přes Očkovací portál občana. Využít lze rovněž aplikaci Tečka

V reakci na šíření varianty omikron v Evropě došlo od 20. prosince 2021 ke zpřísnění podmínek pro vstup do Rakouska. 

Ke vstupu do Rakouska (při překročení hranice) je od 20. prosince 2021 třeba předložit: 
- doklad o naočkování či prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech – tzv. 2G (geimpft/naočkovaný či genesen/uzdravený) a zároveň negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru); tato povinnost se nevztahuje:

 • na osoby, které doloží, že obdržely třetí posilovací očkovací dávku
 • od 25. 12. nově na osoby, které předloží platný doklad o základním očkování (tj. 2 dávky v případě dvoudávkových vakcín, resp. 1 dávka v případě Janssenu) v kombinaci s dokladem o uzdravení v posledních 180 dnech. Tyto osoby, disponující oběma uvedenými doklady, budou moci přijet do Rakouska bez PCR testu/registrace/karantény stejně jako osoby, které obdržely posilovací dávku.
 • na osoby, které se uzdravily v posledních 90 dnech – ty nemusí předkládat negativní PCR při vstupu do země, pokud předloží lékařské osvědčení, že od pozitivního testu, resp. od prvních příznaků uplynulo min. 14 dní, min. posledních 48 hod. nevykazují žádné příznaky nákazy a i přes pozitivní výsledek testu lze předpokládat, že již nehrozí přenos infekce. 

Osobám, které nepředloží při vstupu do země platný doklad o očkování či o prodělání Covid-19 (předloží pouze PCR test), budou muset nastoupit povinnou 10denní karanténu, kterou bude možné ukončit nejdříve po 5. dni negativním výsledkem PCR testu. V tomto případě se cestující musejí rovněž před cestou registrovat.
 
Výjimky z nově zavedeného režimu se budou vztahovat na těhotné ženy či osoby, které nemohou být očkovány ze zdravotních důvodů (třeba doložit lékařským potvrzením v němčině nebo angličtině).
 
Výjimka se vztahuje i na děti:
děti  do dne dovršení 12 let nepředkládají žádný doklad o bezinfekčnosti ani při vstupu do země, ani při využití služeb (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurace, na sjezdovky apod.). Pokud jde o karanténu a registraci, uplatní se na ně stejný režim jako na jejich dospělý doprovod.

- Pro děti a mladistvé ve školním věku, kteří nebyli plně očkováni a ani nemoc neprodělali, je možné se prokazovat testy, které budou platit jako doklady 2G. Během prázdnin a pro hosty ze zahraničí je nyní k dispozici „Holiday Ninja Pass“. Se dvěma PCR a jedním antigenním testem za týden lze úžívat všechna zařízení, pro která je platné pravidlo 2G. PCR testy jsou platné 72 hodin a antigenní testy jsou platné 48 hodin. Výsledky testů jsou zaznamenány v “Holiday Ninja Passe.” Příslušné certifikáty o testech je nutné mít u sebe. "Holiday-Ninja-Pass" je platný pouze v případě, že se dítě průběžně může stále prokazovat platným testem. Všechny děti školního věku a mladiství lidé narození po 31. srpnu 2006 “Holiday Ninja Pass” mohou využít. Dokument si můžete před začátkem cesty stáhnout a vytisknout z www.sichere-gastfreundschaft.at. Před příjezdem doporučujeme zadat negativní výsledek PCR testu, protože je vyžadován při přihlášení do ubytování (a děti a mladiství, kteří nejsou plně očkovaní nebo nemoc neprodělali, potřebují po příjezdu negativní výsledek PCR testu).
 
Pro případ, že občané EU nepředloží na vstupu do země platný doklad o naočkování či o prodělání Covid-19, budou muset nastoupit povinnou 5denní karanténu. I v tomto případě platí povinnost registrace před cestou.

Možnosti testování v Rakousku

Všechny spolkové země nabízí na vybraných místech možnost testování (PCR a antigenní testy) zdarma, a to i pro zahraniční turisty. Většinou je nutné se na testování předem registrovat online, či telefonicky.

V celém Rakousku přibývá také míst poskytujících zdarma kloktací PCR testovací sady (tzv. PCR-Gurgeltest). Tyto testy jsou provedeny doma a následně odevzdány na sběrných místech či na recepci ubytování. Výsledky jsou dostupné během cca 24 hodin. Do akce je zapojena síť prodejen SPAR i některé hotely. Před vyzvednutím testovací sady je třeba si stáhnout aplikaci a registrovat se. Více informací viz odkazy níže. S dotazy na možnosti testování se můžete obracet na Vaši CK či na recepci Vašeho ubytování.

Korutany:

https://coronainfo.ktn.gv.at/EN

https://coronainfo.ktn.gv.at/EN/kaernten-gurgelt

Horní Rakousko:

www.land-oberoesterreich.gv.at/246667.htm

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/pcr-gurgeltests.htm

Salcbursko:

www.salzburg.gv.at/themen/gesundheit/corona-virus/coronatests

Štýrsko:

www.testen.steiermark.at

Tyrolsko:

www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/tirol-testet

Vorarlbersko:

www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet

Formuláře/aplikace

Po 20. 12. je povinná registrace před cestou pro ty, co nemají doklad o naočkování či prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech a zároveň negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru), Tato povinnost se také nevztahuje na osoby, které doloží, že obdržely třetí posilovací očkovací dávku / uzdravily se v posledních 90 dnech.

Jiné podmínky

15. 11. vstoupilo v Rakousku v platnost nové opatření znamenající lockdown pro neočkované (platí v celém Rakousku). 

Neočkovaní v lockdownu nemohou provádět nákupy jiných než nezbytných věcí, nemohou navštěvovat vánoční trhy, restaurace, volnočasová zařízení, kulturní a společenské akce apod., ani se ubytovat v ubytovacích zařízeních za turistickým účelem. Při vstupu do uzavřených prostor si musejí nasadit respirátor bez ventilu (minimálně FFP2).

Celostátně stanovená "minimální hranice opatření" umožňuje spolkovým zemím po skončení celostátního lockdownu i pro očkované (12. 12.) znovu otevřít všechna odvětví (obchody, poskytovatelé služeb, např. kadeřnictví, gastronomie, cestovní ruch, kultura, sport) s výjimkou noční gastronomie, a to pro očkované a ty kteří onemocnění covid prodělali. To vše ovšem s určitými ochrannými opatřeními. Některé spolkové země však mají opatření nastavené i přísněji.

Podmínky vstupu pro klienty z Polska.

Tranzit

RAKOUSKO: osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC).

NĚMECKO: cestující z ČR (aktuálně je ČR vysoce riziková země) musí při vstupu na území Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole. Registrace je povinná pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území vysoce rizikové země nebo oblasti s nebezpečnou mutací viru. Výjimky z registrační povinnosti a karantény platí pro osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí. Neočkovaní či osoby, které neprodělaly v posledních 6 měsících nemoc covid-19, musí po příjezdu do Německa do 10denní karantény, kterou lze předčasně ukončit od 5. dne negativním antigenním či PCR testem. 

Typ opatření Rakousko
Očkování Ano
Prodělaná nemoc Ano s výjimkou
Test Ano s výjimkou
Formuláře/aplikace Ano s výjimkou
Jiné podmínky Ano
Tranzit Ano s výjimkou

Podmínky návratu

Test

Před vstupem na území ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku  RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Pokud se jedná o občany České republiky a jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, o občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo o cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou mohou před vstupem na území České republiky hromadnou veřejnou dopravou disponovat i negativním výsledkem antigenního testu (max. 48 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.

Občané ČR, občané EU s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR vydaným ČR cestující individuální dopravou nemusí podstoupit test před cestou.

Po vstupu na území ČR platí pro všechny povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest.

Děti do 12 let jsou úplně vyňaty z testovací povinnosti. Test nemusí podstoupit ani očkovaní mezi 12 a 18 lety. 

Platí VÝJIMKY pro očkované osoby a osoby s prodělaným onemocněním covid-19. 

Formulář

Rakousko je od 3. 1. 2022 zařazeno mezi země s vysokým rizikem nákazy (červená). Cestující musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště vyplněním příjezdového formuláře a potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Děti do dovršení věku 12 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit test.

Typ opatření Rakousko
Test Ano s výjimkou
Formulář Ano

Více informací se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.